Upotreba sperme u kozmetologiji: Novi saveznik u borbi protiv starenja

Sperma ima veoma kompleksan sastav i hemijski profil. Sadrži više od 50 identifikovanih supstanci, uključujući hormone, neurotransmitere, endorfine i imunosupresore. Takodje su identifikovana i anksiolitička jedinjenja i supstance koje utiču na raspoloženje, kao što su kortizol, estron (podiže raspoloženje), prolaktin (podiže raspoloženje), melatonin (hormon sna), pa čak i serotonin (antidepresivni neurotransmiter). Pored ovih jedinjenja koja utiču na funkciju mozga identifikovana su i druga jedinjenja sa izraženim antioksidativnim i protektivnim dejstvom. Stoga je najnoviji trend u svetu proizvodnja krema i maski za lice zasnovanih na nekim sastojcima sperme, koji se za ovu svrhu sintetski proizvode. Ova ekstravagantna ideja je spremno prihvaćena od strane mnogih holivudskih zvezda, i to ne samo u formi kozmetičkih proizvoda, a u želji da se primene sva moguća sredstva u borbi protiv starenja.

Close-up of beautiful woman face

Pažnju svojom biološkom aktivnošću privlače poliamini identifikovani u spermi – spermin i spermidin, koji daju karakterističan miris ovom biološkom fluidu, a prisutni su i u drugim telesnim tečnostima, kao što je urin. U svom protonovanom obliku ovi poliamini u stvari interaguju sa negativno naelektrisanom DNK. Ova jedinjenja, uključujući i kadaverin (amin slične strukture), nastaju i u toku kvara hrane i raspada tkiva, opet dajući karakterističan miris. Smatra se da spermin poseduje i do 30 puta jače antioksidativno dejstvo u odnosu na vitamin E, što je ujedno i jedan od argumenata nekolicine skandinavskih kozmetičkih kuća da zasnuje čitavu liniju kozmetičkih proizvoda na ovom sastojku sperme. Spermi se pripisuje i hidrirajuće dejstvo, tako da se u nekim svetskim salonim nude tretmani zasnovani na ovom biološkom fluidu za postizanje extra sjaja kose.

S druge strane treba imati u vidu da i brojna druga prirodna jedinjenja, uglavnom biljnog porekla, poseduju znatno jače antioksidativno dejstvo od vitamina E. Tako npr. likopen, crveni pigment voća poseduje 100 puta jače antiradikalsko svojstvo u odnosu na vitamin E i beta-karoten. Oleuropein, fenol iz lista masline, poseduje ne samo 400 puta jače antioksidativno dejstvo u odnosu na vitamin C, nego i antiinflamatorno dejstvo koje nadmašuje ibuprofen. Brojni su drugi primeri fitohemikalija sa izuzetno potentnim antiradikalskim i antioksidativnim dejstvom. Ova jedinjenja su ipak mnogo lakše dostupna u odnosu na biološke fluide.

Prijavljeno blagotvorno dejstvo sperme na kožu se može objasniti još i prisustvom proteolitičkih enzima koji uklanjaju mrtve i oštećene ćelije sa površine, ostavljajući kožu glatkom. Osim toga smatra se da spermidin štiti ćelije od oštećenja, ubrzava njihovu deobu, ali isto tako oba pomenuta poliamina, spermin i spermidin, produžavaju životni vek kvasaca i gljiva, tako da je potrebno voditi računa o mogućim infekcijama.
Treba imati u vidu da je reč o biološkom fluidu koji van organizma drastično menja svoja svojstva, sastav, a samim tim i efekte. Svaki biološki fluid postaje nestabilan van svog okruženja.
Eksploatacija novih ideja u svim granama ide toliko daleko da su danas dostupni i kuvari koji nude recepte u kojima je jedan od osnovnih sastojaka sperma. Ova smela ideja uporište nalazi u izvanrednom sastavu, hranljivim svojstvima i emulgujućim svojstvima sperme.