Revolucionarni sastojci kozmetičkih proizvoda

Ovaj tekst bi mogao biti svojevrsni nastavak priče o proteinima nove generacije.  Cilj je da saznate što više o prirodnim mehanizmima borbe protiv bora i načinima na koje koža može što duže ostati sveža, elastična i zdrava.  Još jedan peptid pod zaštićenim imenom Leuphasyl nudi alternativni mehanizam u borbi sa mimičnim borama, delujući sinergetski sa gore opisanim peptidima. Reč je o pentapeptidu koji se u komercijalnom proizvodu nalazi u sadržaju od 0,05%. Kao i opisani Argirelinei SNAP-8, Leuphasyl smanjuje dubinu mimičnih bora ograničavajući neuronsku transmisiju modulacijom sekrecije acetil-holina. Argireline pojačava efekte Leuphasyl-a zbog aditivnog efekta. Leuphasyl se pogotovo preporučuje za izglačavanje bora oko očiju i na čelu.

Mimične bore predstavljaju specifičan tip bora koji se pojavljuje usled čestih mišićnih kontrakcija, a javlja se već oko 30. godine života. Do mišićne kontrakcije dolazi kada mišić primi informaciju nošenu acetil-holinom, koji se oslobadja iz presinaptičkog neurona egzocitozom, i kada dodje do ulaska jona kalcijuma u neuron. Leuphasyl deluje tako što se vezuje za receptore enkefalina koji se nalaze u neuronu čime dolazi do procesa koji blokiraju ulazak kalcijuma u neuron i  oslobadjanje acetil-holina u sinapsu. Dok Leuphasyl sprečava ulazak jona kalcijuma u neuron usled dejstva na receptore enkefalina unutar neurona, Argirelinei SNAP-8 deluju sprečavanjem formiranja SNARE kompleksa koji je neophodan za oslobadjanje acetil-holina u prostor izmedju neurona, odnosno u sinapsu. Ovi povezani mehanizmi objašnjavaju sinergetski učinak ova dva proteina.

Naučno merenje uticaja ovih proteina nove generacije na oslobadjanje acetil-holina u sinapsama se izvodi primenom glutamata, koji je najrasprostranjeniji neurotransmiter u nervnom sistemu. Glutamat se koristi i kao supstanca koja se koristi kao pojačavač ukusa u prehrambenim proizvodima. On, naime, utiče na prenos nervnih impulsa i pojačanje percepcije nekog ukusa. Za ispitivanja dejstva proteina nove generacije namenjenih primeni u kozmetičkim proizvodima koriste se prvo testovi in vitro na kulturama neurona, iz kojih se pod dejstvom ispitivanih proteina prati oslobadjanje glutamata. Dalje slede testovi in vivo gde se uticaj proteina procenjuje uzimanjem silikonskih otisaka bora. Pre nego što se puste u promet svi novi proizvodi namenjeni primeni u kozmetičkim proizvodima prolaze veoma iscrpne i ozbiljne testove, prvenstveno bezbednosti, a posle, naravno, i učinkovitosti.

Još jedan revolucionaran proizvod u kozmetologiji je i Matrixyl 3000, koji deluje po drugačijem proncipu u odnosu na prethodno opisane peptide. Matrixyl je relativno nov kozmetički proizvod koji je orijentisan ka pokretanju prirodne sinteze komponenata matriksa kože, odnosno potpornih, ekstracelularnih proteina kao što su elastin i kolagen. Konkretno Matrixyl 3000 predstavlja smešu dva proteina – palmitoil oligopeptida (Pal-GHK) i palmitoil tetrapeptida-7 (Pal-GQPR), koji su izuzetno liposolubilni, a samim tim vrlo dobro prodiru u dublje slojeve kože.

Pal-GHK se sastoji od tri aminokiseline (glicin-histidin-lizin) vezane za palmitinsku (C16) kiselinu, koja upravo i obalja funkciju hidrofobnog nosača. Pomenuti tripeptid u suštini predstavlja fragment kolagenskog molekula i predstavlja biološki indikator da je došlo do degradacije matriksa kože. Kada ćelije kože (fibroblasti) prepoznaju prisustvo GHK tripeptida dolazi do pokretanja sinteze kolagena jer se prepoznaje da je došlo do njegove degradacije. Na ovaj način fibroblasti se „varaju“ kako bi sami pokrenuli sintezu potpornih proteina u koži.

Tripeptid glicin-histidin-lizin (GHK) je komponenta još jednog sastojka naprednih, ekskluzivnih kozmetičkih proizvoda, konkretnije kompleksa sa bakrom – Cu-GHK. Proteini bakra su poznati po svojim efektima da poboljšavaju strukturu matriksa kože i aktiviraju njeno remodelovanje. Pored toga peptidni kompleksi sa bakrom znatno umanjuju formiranje ožiljaka, a ispoljavaju i ostale blagotvorne efekte na koži. Bakar učestvuje sastavu brojnih enzima kože, pri čemu je jedan od najvažnijih svakako lizil-oksidaza, koja je odgovorna za umrežavanje kolagena i elastina, i za formiranje čvrtstog, trodimenzionalnog matriksa kože.

Palmitoil-tetrapeptid-7 (Pal-GQPR) je drugi osnovni sastojak komercijalnog Matrixyl –a 3000. Ovo lipofilno peptidno jedinjenje se sastoji od četiri aminikiseline (glicin-glutamin-prolin-arginin) vezane za palmitinsku kiselinu (C16). Kao i kod prethodno opisanog peptida palmitinska kiselina i ovde ima osobinu da poveća lipidnu rastvorljivost peptida i da ga dostavi do dubljih slojeva kože. Pal-GQPR smanjuje produkciju upalnog medijatora interleukina-6 u fibroblastima i keranocitima. Interleukin-6 pokreće upalne procese koji su propraćeni razgradnjom kolagena i potpornog matriksa kože. Ovi procesi doprinose propadanju matriksa kože i gubitku elastičnosti i čvrstoće.

Best-Anti-Ageing-Creams

Prema opsežnim ispitivanjema najjači efekti pomenutih peptida Matrixyl –a 3000 se postižu kada se koriste u kombinaciji, usled izraženog sinergističkog delovanja. Kada se koriste u kombinaciji ovi peptidi pospešuju sintezu kolagena tipa I za 258%, fibronektina (glikoprotein ekstracelularnog matriksa) za 164% i hijaluronske kiseline za 179%. U okviru linije Purple Rain cosmetics ova dva fascinantna peptida su integrisana u Mythic kremi za lice i u Ultra serumu protiv starenja kože, gde je iskorišćen njihov sinergistički uticaj.

U kliničkim studijama izvedenim u dve grupe od po 24 dobrovoljca pri istovremenoj primeni ova dva peptida u trajanju od dva meseca postignuti su sledeći efekti:

Smanjenje od 15% u dubini bora, smanjenje o 18% u zapremini bora, izglačavanje kože od 14%, “lifting” efekat 16%, smanjenje od 44% u površini kože zahvaćenoj dubokim borama, smanjenje od 37% u gustini dubokih bora, poboljšanje tonusa kože od 15%.