Vino utiče na vašu lepotu – pogledajte kako:

Želeli bismo da Vam predstavimo jedan od ključnih prirodnih polifenolnih antioksidanasa crnog vina, koji se u izobilju nalazi u kremi za lice Reservé, linije Purple Rain. Crno vino predstavlja božanski napitak, predmet hedonizma, ali u naprednim kozmetičkim pristupima ono može biti i siguran saveznik u borbi protiv starenja kože.

S obzirom da je vino česta tema mnogih susreta, večera, zabava i polemika, verujemo da će Vam tekst o najbioaktivnijem polifenolu vina – resveratrolu, pružiti dosta materijala i razloga da probate Purple Rain Reservé kremu za lice.

MQ7A4405

Iako su strukturno slični, svi prirodni polifenoli se sastoje od jednog ili više benzenovog prstena, sa jednom ili više hidroksi supstituisanom grupom. Prirodni polifenoli obuhvataju jedinjenja od jednostavne do složene strukture. Za njih su obično vezani različiti pozitivni efekti na zdravlje ljudi, kao što je antiviralno, anti-alergeno, protivupalno, anti-proliferativno, anti – kancerogeno dejstvo i druga. Njihova sposobnost da “hvataju” slobodne radikale počiva na činjenici da u interakciji sa ovim reaktivnim hemijskim vrstama oni i sami postaju radikali, ali mnogo stabilniji nego što su to “opasni” radikali. Stoga prirodni fenoli uspevaju da “uhvate” slobodne radikale pre nego što ovi uspeju da oštete ćelije i izazovu njihovu proliferaciju, odnosno kancerogenzu, ili da naruše metabolizam lipida koji može biti odgovoran za pojavu kardiovaskularnih oboljenja. Po sličnom mehanizmu prirodni fenoli inaktiviraju i štetne elektrofilne molekule koji mogu oštetiti esencijalne komponente ćelije. U prisustvu polifenola nastanak prostaglandina je takodje ograničen. Ova jedinjenja predstvaljaju medijatore bola i u organizmu nastaju od arahidonske kiseline. Prostaglandini takodje regulišu kontrakciju i relaksaciju glatkih mišića.

Najnovija ispitivanja pokazuju da resveratrol produžava životni vek nižih organizama. Eksperimenti su potvrdjeni na kvascima, crvima i voćnoj muvi. Kod riba resveratrol je produžio životni vek za 56%, a ribe su pokazale bolje plivačke sposobnosti, bolju snalažljivost i učenje. Pri istovremenom unosu masne hrane i 22 mg/kg resveratrola rizik od smrtnosti usled kardiovaskularnih oboljenja se smanjuje za 30%, iako resveratron ne utiče direktno na nivo triglicerida i holesterola u krvi. Ovaj magični molekul takodje značajno usporava razmnožavanje mnogih virusa uključujući tip 1 i 2 herpes simplex, virus gripa, citomegalovirus, respiratorne viruse, itd.

201

Mnogi eksperimenti su izvodjeni kako bi se potvrdile moći najaktivnijeg fenola vina. U eksperimentima sa miševima koji su tretirani kancerogenom, aplikacija resveratrola na kožu je značajno umanjila oštećenje kože pod dejsvom UV zraka. Pterostiben je dimetiletarski derivat resveratrola, koji poprima sve veću popularnost kao hemopreventivni agens protiv raka debelog creva. Upravo ovaj derivat resveratrola se pokazao povoljniji za ovu svrhu, s obzirom da je njegov poluživot, odnosno vreme zadržavanja u organizmu znatno duže.

Resveratrol ometa sva tri stadijuma kancerogeneze – inicijaciju, promociju i progresiju. Neke studije pokazuju da resveratrol sprečava širenje raka dojke po istom mehanizmu kao i hemoterapeutici – dejstvom na topoizomerazu, enzim kojai reguliše odvijanje DNK pri ćelijskoj replikaciji. Značajna je i neuroprotektivna uloga resveratrola. On značajno umanjuje formiranje amiloidnih depozita u mozgu, pretpostavlja se heliranjem bakra. Amiloidni proteinski depoziti koji nastakju u mozgu su u osnovi mnogih neuroloških oboljenja kao što su Alchajmerova i Parkinsonova.

Resveratrolu se pripisuje i analgetsko dejstvo usled inhibicije ciklooksigenaze (isti mehanizam kao aspirin i brufen), koja je odgovorna za nastanak prostaglandina, prostaciklina, tromboksana i drugih bioloških medijatora.