Proteini nove generacije – Tajna produžene mladosti

Do starenja kože i pojave bora dolazi usled biohemijskih, histoloških i fizioloških promena, kao i uticaja spoljašnje sredine. Dodatni uticaji na pojavu bora podrazumevaju neminovno dejstvo gravitacione sile, česta izlaganja kože pritisku npr. tokom sna, ili ponovljene kontrakcije mišića lica usled mimike. Nezavisno od direktnih uzroka starenje kože je vezano za konformacione promene kolagenskog heliksa, degradaciju elastina i poremećaj „pakovanja“ lipidnog matriksa u koži. Pouzdano je dokazano da se ove tri pojave mogu znatno ublažiti modulacijom mišićne kontrakcije lica.

136_3694x2481_300dpi_all-free-download.com_9816868

Do kontrakcije mišića dolazi po dobijanju signala od strane neurotransmitera koji se oslobadja iz vezikula u nervnim sinapsama. Formiranje tzv. SNAR kompleksa je preduslov da bi došlo do oslobadjanja ovog neurotransmitera. Reč je o kompleksu (SNARE) koji nastaje od proteina VAMP, Syntaxina i SNAP-25 (Synaptosomal Associated Protein). Ovaj kompleks zapravo „kači“ vezikule u kojima se nalazi neurotransmiter za signalizaciju mišićne kontrakcije. On omogućava da dodje do fuzije vezikule sa membranom neurona i da dodje do oslobadjanja acetil-holina u sinapsu.

Proteini nove generacije koji predstavljaju revoluciju u kozmetologiji deluju na mišićnu kontrakciju ograničavanjem oslobadjanja acetil-holina. Jedan od takvih proteina je tzv. SNAP-8 koji podražava kraj SNAP-25, te mu konkuriše u pomenutom trinarnom kompleksu neophodnom za oslobadjanje acetil-holina. Umetanjem SNAP-8 umesto SNAP-25 nastaje kompleks koji nije funkcionalan, te ne omogućava oslobadjanje acetil-holina. Kao posledica mišićna kontrakcija je umanjena, a samim tim izražaj i formiranje bora.

jesup-doctor-clia-laboratory

Argireline je heksapeptid koji deluje po sličnom principu kao i SNAP-8. Ovaj peptid takodje podražava N-kraj SNAP-25 u SNARE kompleksu, destabilišući ga i sprečavajući fuziju acetiholinskih vezikula sa membranom. Mišićna kontrakcija je oslabljena pod dejstvom Argireline-a, smanjujući i izglačavajući bore. Argireline posebno moćno deluje u borbi sa borama na predelu oko očiju i na čelu. Kliničke studije izvedene na 14 dobrovoljaca ukazuju da primena kreme sa Argireline – om u trajanju od 28 dana, dva puta na dan, znatno smanjuje dubinu bora. Analize su izvodjenje uzimanjem silikonskih otisaka kože i osetljivim merenjem konfokalnom laserskom skanirajućom mikroskopijom. Tekstura kože je praćena konfokalnom profilometrijom, pri čemu je ustanovljeno smanjenje od 16,26% u dubini bora, sa maksimalnom zabeleženom vrednošću od 31,80%.

Može se reći da su mehanizmi dejstva SNAP-8 i Argireline– a slični, i da se zasnivaju na suzbijanju mišićne kontrakcije. U prozvodima Purple Rain cosmetics, Argireline je integrisan u Botox , Royal i Mythic kremama za lice, kao i u ultra serumu protiv starenja kože.

Više o navedenim proizvodima možete pogledati ovde