Kreatorka Purple Rain kozmetike – Prof. Dr Jaroslava Švarc-Gajić

Idejni tvorac i kreatorka Purple Rain kozmetike je Prof. dr Jaroslava Švarc-Gajić, farmaceutski inženjer po struci. U toku daljeg obrazovanja usmerava svoje naučno iskustvo ka elektroanalitici, instrumentalnoj analitici, bioaktivnosti prirodnih jedinjenja i toksikologiji. Pokretač u kreiranju kozmetičke linije je bilo prepoznavanje da kozmetički proizvodi koji su dostupni na tržištu nisu ispunjavali lične zahteve, kao i saznanje da svi imaju drugačije zahteve i očekivanja kada je nega u pitanju.

Znanje i iskustvo stečene godinama Jaroslava je usmerila ka kreiranju novih proizvoda jedinstvene kozmetičke linije. Nauka ima smisla samo kada je primenjiva i aplikativna, odnosno kada postaje kreativno oruđe za ostvarenje ciljeva. Primenjena nauka i novi izazovi vezani za implementaciju znanja su vodili Prof. Švarc-Gajić kroz uzbudljivu avanturu naučnog i stručnog usavršavnja i stvaranja proizvoda koji su bili invetivni i originalni.

Najveću satisfakciju kreatorka kozmetičke linije nalazi u tome da kreirani proizvodi daju neosporne rezultate u kratkom roku, a da su pritom blagotvorni i potpuno bezopasni.

2

Jedan od prvih postavljenih ciljeva je bio razvoj naprednih kozmetičkih formulacija za negu i korektivne efekte lica i tela, kao i složenih multikomponentnih formulacija sa sinergističkim delovanjem uz primenu najsavremenijih kozmetičkih sastojaka i tehnologija.

1

IMG_6841

Kreatorka Purple Rain Cosmetics je zaposlna kao redovni profesor na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za primenjene i inženjerske hemije. Kao ekspert iz svoje oblasti bila je predavač po pozivu i gostujući profesor na više svetskih univerziteta i naučnih instituta: Češka akademija za nauku, Institut za Biofiziku, Brno; Masarikov Univerzitet, Brno; Univerzitet Sophia Antipolis, Nica; Univerzitet u Toluki, Meksiko; Univerzitet Prince of Songkla, Hat Yai, Tajland; Univerzitet na Palma de Majorci, Palma, Španija; Univerzitet u Granadi, Granada, Španija; Univerzitet u Kordobi, Kordoba, Španija. Rukovodilac je bilateralne saradnje sa Univerzitetom u Granadi, Španija i sa Univerzitetom u Zagrebu, kao i više domaćih naučnih projekata.

Kao samostalni autor objavila više naučno-stručnih knjiga u New Yorku, dostupnih u većini država sveta, od kojih se poslednja bavi biološkom aktivnošću prirodnih jedinjenja. Urednik dve medjunarodne stručne knjige od kojih je jedna publikovana u New Yorku, a druga u Meksiku na španskom jeziku. Takodje je član uredjivačkog odbora dva medjunarodna stručna časopisa i Agencije za standardizaciju Republike Srbije.

Autor je više poglavlja u medjunarodnim stručnim knjigama i značajnog broja naučnih radova objavljenih u renomiranim svetskim stručnim časopisima (CV).

Categories: O autorki